Organizator Wystawy

WYSTAWA DEWELOPERÓW Sp.  z o.o.
KRS: 0000786963
NIP: 7811996304
ul. Wielka 11/6
61-774 Poznań